Wynik naboru do ogłoszenia nr 05/2022

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 5/2022)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Wyganowska-Krzynówek zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Wyganowska-Krzynówek w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą w zakresie zamówień publicznych. Po za tym posiada wymagane kwalifikacje wskazane w ogłoszeniu o naborze.