Wynik naboru do ogłoszenia nr 03/2022

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 3/2022)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Natalia Klukowska zamieszkała w miejscowości Wykrot.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Natalia Klukowska spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 3/2022 na stanowisko starszego referenta. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą do zatrudnienia na stanowisko starszego referenta.