Wynik naboru do ogłoszenia nr 24/2022

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 24/2022)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Elżbieta Dominiak zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Elżbieta Dominiak spełniła formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu  o naborze nr 24/2022. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą merytoryczną dotyczącą województwa mazowieckiego i systemu planowania strategicznego na poziomie wojewódzkim oraz doświadczeniem w tym zakresie. Spełniła wymagania w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.