Wynik naboru do ogłoszenia 14/2020

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 14/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Kinga Rosa zamieszkała w Górze Kalwarii.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Kinga Rosa w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą w zakresie znajomości dokumentów strategicznych i planistycznych oraz głównych problemów województwa mazowieckiego. Poza tym posiada odpowiednie wykształcenie.