Wynik naboru do ogłoszenia 13/2020

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 13/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Liliana Mazur zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Liliana Mazur w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą do zatrudnienia na stanowisko starszego referenta.