Unieważnienie postępowania nr Z-OA.26.14.11.2019

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania nr Z-OA.26.14.11.2019. W zapytaniu ofertowym nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.