Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

Zespół Kadr i Szkoleń

Do zadań Zespołu Kadr i Szkoleń należy w szczególności:

 1. opracowywanie zasad polityki kadrowej i jej realizacja;
 2. planowanie zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych oraz gospodarowanie limitem wynagrodzeń we współpracy z Głównym Księgowym;
 3. prowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze w Biurze;
 4. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem służby przygotowawczej;
 5. prowadzenie spraw w zakresie okresowej oceny pracowników na stanowiskach urzędniczych;
 6. prowadzenie spraw w zakresie planowania indywidualnej ścieżki kariery pracowników;
 7. prowadzenie ewidencji pracowników;
 8. przygotowywanie dokumentacji w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy oraz awansowania, przeszeregowywania i wynagradzania;
 9. ewidencjonowanie czasu pracy pracowników;
 10. prowadzenie obsługi pracowników w zakresie:
  1. przygotowywania wniosków o wypłatę świadczeń, wynikających ze stosunków pracy (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne),
  2. załatwiania formalności związanych z przejściem na emeryturę lub rentę,
  3. ewidencjonowania urlopów i zwolnień lekarskich,
  4. wystawiania dokumentów i zaświadczeń;
 11. prowadzenie akt osobowych;
 12. angażowanie środków na wynagrodzenia pracowników Biura;
 13. realizacja działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
 14. sporządzanie rocznego planu szkoleń pracowników Biura;
 15. prowadzenie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie spraw kadrowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Liczba odwiedzin:1326