- BIP Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie - https://bip.mbpr.pl -

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.02.01.2022.4

Informacja dotyczy postępowania na świadczenie usługi dostępu do internetu łączem światłowodowym dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.