- BIP Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie - https://bip.mbpr.pl -

Wynik naboru do ogłoszenia nr 06/2022

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 6/2022)

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.