Wieloosobowe Stanowiska ds. Systemu Informacji Geograficznej

Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Systemu Informacji Geograficznej należy w szczególności:

  • tworzenie i aktualizacja baz danych przestrzennych;
  • prowadzenie i aktualizacja geoportalu;
  • przetwarzanie i wizualizacja danych przestrzennych i statystycznych;
  • prowadzenie współpracy z Zespołami Planowania Strategicznego w zakresie:
    • opracowania studiów, analiz i raportów związanych z rozwojem województwa mazowieckiego,
    • sporządzania audytu krajobrazowego,
    • wykonywania zadań Województwa Mazowieckiego wynikajacych z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.