- BIP Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie - https://bip.mbpr.pl -

Unieważnienie postępowania Z-OA.26.01.01.2022.3

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytanie ofertowego na usługę dostępu do Internetu.