Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora należy w szczególności:

  • obsługa korespondencji wpływającej do Biura w Warszawie;
  • zapewnienie obsługi sekretariatu Dyrektora;
  • prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora.