Zespół Rozwoju Regionalnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zadania statutowe Zespołu Rozwoju Regionalnego

 1. Przygotowanie założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego(uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r . Nr 84/11, ustawa o samorządzie województwa art.11 ust.1, ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju art.14 ust.3);
 2. Przygotowanie dokumentu Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego (uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r . Nr 84/11, ustawa o samorządzie województwa art.11 ust.1, ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju art.14 ust.3);
 3. Przeprowadzenie zbierania wniosków oraz konsultacji społecznych i instytucjonalnych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego(Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r . Nr 84/11, ustawa o samorządzie województwa art.10a ust.1, Zarządzenie nr 122/04 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 12 maja 2004, ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwojuart.6,uchwała nr 176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r.);
 4. Organizacja prac i obsługa Zespołu do spraw Aktualizacji i Monitorowania Realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz koordynacji prac nad przygotowaniem oraz wdrożeniem dokumentów programowych Województwa Mazowieckiego dla perspektywy finansowej 2014 – 2020 (Zarządzenie Nr 212/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 marca  2012 r.);
 5. Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego;
 6. Sporządzanie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie mazowieckim na posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego na podstawie zarządzenie nr 321/09 Marszałka WM z dnia 06 stycznia 2009 r.;
 7. Współpraca zagraniczna w zakresie rozwoju regionalnego w ramach projektu PURPLE (udział w działaniach grupy, udział w spotkaniach) (Uchwała Nr 136/06 Sejmiku WM z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE, Zarządzenie nr 5/06 Marszałka WM z 9.12.2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów w ramach Inicjatywy PURLPE, Zarządzenie nr 5/06 Marszałka WM z 9.12.2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów w ramach Inicjatywy PURLPE, Zarządzenie nr 172/07 Marszałka WM z 6.11.2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów w ramach Inicjatywy PURLPE);
 8. Współpraca bilateralna z Regionem Sztokholmskim w zakresie: seminaria, opracowanie referatów i wystąpień, organizacja i udział w spotkaniach Porozumienie o współpracy międzyregionalnej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Sztokholmskim z dnia 15 marca 2002 r.;
 9. Współpraca bilateralna z Regionem UUSIMA  Porozumienie o współpracy międzyregionalnej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Regionem Uussina z dnia 5 maja 2008 r., Zarządzenie nr 257/08 Marszałka WM z 16.06.2008r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw współpracy między Województwem Mazowieckim a Regionem Uusimaa;
 10. Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Regionalnej Rady do Spraw Rewitalizacji (statut MBPR);
 11. Ocena strategiczna projektów w ramach RPO WM (Uchwała nr 121/52/11 Zarządu WM z dnia 14 czerwca 2011);
 12. Prace bieżące: opiniowanie dokumentów, stanowisk, aktów prawnych, przygotowywanie materiałów na Konwent Marszałków, prowadzenie i przygotowanie do publikacji analiz i studiów w zakresie rozwoju regionalnego (Statut MBPR);

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Liczba odwiedzin:145