Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne

Do zadań Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego należy w szczególności:

  1. prowadzenie i aktualizacja baz danych przestrzennych;
  2. prowadzenie i aktualizacja geoportalu dotyczącego zagospodarowania przestrzennego;
  3. przetwarzanie i wizualizacja danych statystycznych i przestrzennych wynikających z bieżących potrzeb i zakresu działalności Biura;
  4. sporządzanie analiz społeczno-gospodarczych we współpracy z zespołami planowania strategicznego;
  5. współpraca z Geodetą Województwa Mazowieckiego;
  6. prowadzenie badań ankietowych w zakresie zadań statutowych Biura we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi;
  7. współpraca z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym oraz regionalnymi obserwatoriami terytorialnymi;
  8. realizowanie zadań Biura związanych z Mazowieckim Forum Terytorialnym we współpracy z zespołami planowania strategicznego oraz z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, gminami i powiatami z terenu województwa mazowieckiego, a także innymi właściwymi merytorycznie podmiotami.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Liczba odwiedzin:1238