Zakończone - Zapytanie ofertowe Z-OA.26.10.12.2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
2 grudnia 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach oraz sprzątania terenu parkingu przed budynkiem i odśnieżanie w sezonie zimowym – w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach oraz sprzątania terenu parkingu przed budynkiem i odśnieżanie w sezonie zimowym, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w postępowaniu wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Nowy Zjazd 1

00-301 Warszawa

NIP 113-22-58-115

REGON  016174756

www: www.mbpr.pl

e-mail: biuro@mbpr.pl

tel.: 22 518 49 00

fax: 22 518 49 49

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiekcie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce oraz sprzątania terenu parkingu przed budynkiem i odśnieżania w sezonie zimowym.
  2. Powierzchnia do sprzątania obejmuje pomieszczenia w budynku o łącznej powierzchni 476,50 m2, dwustronne mycie okien o łącznej powierzchni 40,11 m², oraz teren parkingu o powierzchni 100 m2.
  3. Wszystkie czynności stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonywane z użyciem środków czystości czyszcząco-myjąco-piorących odpowiadającym normom prawa polskiego. Wykonawca zapewni wszystkie środki czystości oraz sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Termin i miejsce realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Miejsce realizacji zamówienia

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

Oddział Terenowy w Siedlcach

ul. Pułaskiego 19/21

08-110 Siedlce

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

  1. skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl;
  2. w wersji pisemnej na adres siedziby Zamawiającego: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 09.12.2021 r. do godz. 10:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2021-12-02
Data publikacji:2021-12-02
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Bujalski
Osoba wprowadzająca dokument:Remigiusz Mikocki
Liczba odwiedzin:190