Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.09.12.2021

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i tarasów w obiekcie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – biuro w Warszawie od 1 stycznie 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Rozdział I. Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i tarasów w obiekcie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Biuro w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1 od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Rozdział II. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756, www.mbpr.pl, e-mail: biuro@mbpr.pl, tel.: 22 518 49 00, fax: 22 518 49 49

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i tarasów w obiekcie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.Powierzchnia do sprzątania obejmuje pomieszczenia w budynku o łącznej powierzchni 1181,90 m², w tym sprzątanie tarasów zewnętrznych o łącznej powierzchni 181,03 m² oraz dwustronne mycie okien o powierzchni 207,09 m².Wszystkie czynności stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonywane z użyciem środków czystości czyszcząco-myjąco-piorących odpowiadającym normom prawa polskiego. Wykonawca zapewni wszystkie środki czystości oraz sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Rozdział IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Miejsce realizacji zamówienia: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

Rozdział V. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl;w wersji pisemnej na adres siedziby Zamawiającego: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.Termin składania ofert: 09.12.2021 r. do godz. 10:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.09.12.2021Pobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.10.12.2021

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach oraz sprzątania terenu parkingu przed budynkiem i odśnieżanie w sezonie zimowym – w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach oraz sprzątania terenu parkingu przed budynkiem i odśnieżanie w sezonie zimowym, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w postępowaniu wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756, www.mbpr.pl, e-mail: biuro@mbpr.pl, tel.: 22 518 49 00, fax: 22 518 49 49

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiekcie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce oraz sprzątania terenu parkingu przed budynkiem i odśnieżania w sezonie zimowym.Powierzchnia do sprzątania obejmuje pomieszczenia w budynku o łącznej powierzchni 476,50 m2, dwustronne mycie okien o łącznej powierzchni 40,11 m², oraz teren parkingu o powierzchni 100 m2.Wszystkie czynności stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonywane z użyciem środków czystości czyszcząco-myjąco-piorących odpowiadającym normom prawa polskiego. Wykonawca zapewni wszystkie środki czystości oraz sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Termin i miejsce realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Miejsce realizacji zamówienia

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Oddział Terenowy w Siedlcach, ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl;w wersji pisemnej na adres siedziby Zamawiającego: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.Termin składania ofert: 09.12.2021 r. do godz. 10:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.10.12.2021Pobierz

Zakończone -Zapytanie ofertowe Z-OA.26.08.11.2021

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i oddziałów terenowych przez okres 24 miesięcy

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i oddziałów terenowych przez okres 24 miesięcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Abonamenty za świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej dla 12 numerów ISDN będą świadczone przez operatora:

połączenia telefoniczne w tym, połączenia krajowe (miejscowe i strefowe oraz międzystrefowe) i międzynarodowe, do sieci komórkowych, do numerów skróconych w tym do numerów alarmowych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, do numerów o podwyższonej opłacie oraz inne połączenia, połączenia w ruchu półautomatycznym realizowane z udziałem operatora, zapewnienie transmisji dla faksów.

Usługa będzie świadczona w następujących lokalizacjach:

Lp.Adres świadczenia usługiRodzaj liniiIlośćNumer zakończenia sieciMSN1.MBPR w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1Linia cyfrowa ISDN2B 422 518 49 0022 518 49 2022 518 49 4022 518 49 6022 5184 901-91922 5184 921-93922 5184 941-95922 5184 961-9792.Oddział Terenowy w Ciechanowieul. Powstańców Warszawskich 11Linia cyfrowa ISDN2B123 672 35 99+ 1 numer3.Oddział Terenowy w Ostrołęceul. Piłsudskiego 38Linia cyfrowa ISDN2B129 766 65 88+ 1 numer4.Oddział Terenowy w Płockuul. Kolegialna 19Linia cyfrowa ISDN2B224 262 59 8824 262 70 72 5.Oddział Terenowy w Radomiuul. Mokra 2Linia cyfrowa ISDN2B248 362 21 8848 340 16 00 6.Oddział Terenowy w Siedlcachul. Pułaskiego 19/21Linia cyfrowa ISDN2B225 632 56 4325 644 40 57 Tabela dotycząca lokalizacji świadczonych usług

Szacowany przez Zamawiającego miesięczny czas połączeń oraz ilość tych połączeń objętych niniejszym zamówieniem będzie wynosić:

Typ połączeńMinutyPołączenia lokalne i strefowe7 000Połączenia międzystrefowe16 000Połączenia do sieci komórkowych3000Pozostałe połączenia w tym infolinie300Tabela przedstawia szacowany przez Zamawiającego miesięczny czas połączeń oraz ilość tych połączeń objętych niniejszym zamówieniem

Termin realizacji zamówienia

24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

Skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,W wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 22 listopada 2021 r. do godz 9:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.08.11.2021Pobierz

Unieważnienie postępowania Z-OA.26.08.11.2021Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.06.10.2021.6

Informacja dotyczy postępowania na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu w oddziałach terenowych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i oddziałów terenowych przez okres 24 miesięcy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Zestawienie ofertPobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.07.10.2021

Zapytanie ofertowe na prace demontażowe oraz dostawę i montaż nowych wykładzin dywanowych w pomieszczeniachMazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na prace demontażowe oraz dostawę i montaż nowych wykładzin dywanowych w sześciu pomieszczeniach, w obiekcie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przy ul Nowy Zjazd 1 w postępowaniu wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia są prace demontażowe oraz dostawa i montaż nowych wykładzin dywanowych w sześciu pomieszczeniach, w obiekcie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Powierzchnia podłóg:

Sala konferencyjna nr 517 ok. 67 m2Pomieszczenie nr 518 ok. 30,3 m2Pomieszczenie nr 525 ok. 23 m2Pomieszczenie nr 526 ok. 23,5 m2Pomieszczenie nr 527 ok. 34 m2Pomieszczenie nr 529 ok. 23 m2

I. Zakres robót obejmuje wszystkie czynności, które są związane z wymianą wykładziny:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i powierzchni nieremontowanych, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu podczas wykonywanych prac.Zrywanie listew cokołowychWymiana listwy progowej.Demontaż starej wykładziny.Czyszczenie ręczne i mechaniczne podłóg.Miejscowe uzupełnienie ubytków, przygotowanie podłoża w zakresie niezbędnym do prawidłowego montażu.Gruntowanie podłoża.Rozłożenie wykładziny z przyklejeniem na całej powierzchni.Montaż cokolików przyściennych z wykładziny o wysokości ok. 5 cm.Instalacja nowych listew progowych.Wywóz i utylizacja odpadów.

II. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT:

Montaż wykładziny – wykładzinę należy przykleić do podłoża na całej powierzchni.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby dostarczona wykładzina pochodziła z jednej serii w celu uniknięcia różnicy w odcieniach.Wykonawca ma obowiązek dopilnowania, aby wykładzina była ułożona na podłożu spełniającym warunki techniczne.Przy prowadzeniu prac demontażowych i przygotowawczych należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie powierzchni, które nie wchodzą w skład prac związanych z wymianą wykładziny – okna, drzwi, ściany, progi itp.Składowanie materiałów związanych z wymianą wykładziny dozwolone jest w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.Wykonawca w oferowanej cenie zobowiązany jest uwzględnić wszystkie czynności, które są konieczne do wykonania Przedmiotu Zamówienia, również ujawnione w toku realizacji Umowy, zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z własnym doświadczeniem i wiedzą techniczną.Wykonawca zagospodaruje zdemontowaną wykładzinę według własnego uznania.Wykonawca zobowiązany jest w cenie wykonania Przedmiotu Zamówienia uwzględnić koszt utylizacji zdemontowanych materiałów.Wykonawca użyje wykładzin dywanowych Balta Prominent n99 (c. szara) w pokojach 517 i 518 oraz Optima Essential 260 (beżowa) w pokojach 525, 526, 527 i 529

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW:

Materiały powinny posiadać certyfikaty CE.Wykładzina musi należeć do tej samej partii w celu osiągnięcia jednolitej barwy.Preparaty powinny posiadać certyfikat CE oraz nie mogą emitować szkodliwych substancji np. wykluczone jest użycie rozpuszczalników EC1 w związku z faktem, iż prace mają być wykonane w pomieszczeniach użytku publicznego.

Termin i miejsce realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 30 listopada 2021 r.

Miejsce realizacji zamówienia

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

Skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,W wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 03.11.2021 r. do godz. 10:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.07.10.2021Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.07.10.2021.7Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.05.10.2021.3

Informacja dotyczy postępowania na odnowienie wsparcia dla posiadanych i użytkowanych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie licencji oprogramowania antywirusowego McAfee dla 140 stanowisk oraz opiekę serwisową na okres 12 miesięcy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.06.10.2021

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu w oddziałach terenowych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i oddziałów terenowych przez okres 24 miesięcy

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu w oddziałach terenowych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i oddziałów terenowych przez okres 24 miesięcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Abonamenty za świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu w oddziałach terenowych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w następujących lokalizacjach:

Lp.Nazwa jednostki1.Oddział Terenowy w Ciechanowie; ul. Powstańców Warszawskich 11 Ciechanów2.Oddział Terenowy w Ostrołęce; ul. Piłsudskiego 38 Ostrołęka3.Oddział Terenowy w Płocku; ul. Kolegialna 19 Płock4.Oddział Terenowy w Radomiu; ul. Mokra 2 Radom5.Oddział Terenowy w Siedlcach; ul. Pułaskiego 19/21 SiedlceTabela przedstawia lokalizacje świadczenia usług telekomunikacyjnych

Dodatkowe warunki dotyczące realizacji usługi dostępu do Internetu:

Zapewnienie stałego jednego adresu IP w trakcie trwaniaBrak limitu ilości przesłanychZamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na każdą z lokalizacji BiuraZamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który dla danej lokalizacji przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Abonamenty za świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej dla 12 numerów ISDN będą świadczone przez operatora:

połączenia telefoniczne w tym, połączenia krajowe (miejscowe i strefowe oraz międzystrefowe) i międzynarodowe, do sieci komórkowych, do numerów skróconych w tym do numerów alarmowych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, do numerów o podwyższonej opłacie oraz inne połączenia, połączenia w ruchu półautomatycznym realizowane z udziałem operatora, zapewnienie transmisji dla faksów oraz transmisji danych w tym połączenia do sieci Internet.

Usługa będzie świadczona w następujących lokalizacjach:

Lp.Adres świadczenia usługiRodzaj liniiIlośćNumer zakończenia sieciMSN1.MBPR w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1Linia cyfrowa ISDN2B 422 518 49 0022 518 49 2022 518 49 4022 518 49 6022 5184 901-91922 5184 921-93922 5184 941-95922 5184 961-9792.Oddział Terenowy w Ciechanowieul. Powstańców Warszawskich 11Linia cyfrowa ISDN2B123 672 35 99+ 1 numer3.Oddział Terenowy w Ostrołęceul. Piłsudskiego 38Linia cyfrowa ISDN2B129 766 65 88+ 1 numer4.Oddział Terenowy w Płockuul. Kolegialna 19Linia cyfrowa ISDN2B224 262 59 8824 262 70 72 5.Oddział Terenowy w Radomiuul. Mokra 2Linia cyfrowa ISDN2B248 362 21 8848 340 16 00 6.Oddział Terenowy w Siedlcachul. Pułaskiego 19/21Linia cyfrowa ISDN2B225 632 56 4325 644 40 57 Tabela przedstawia lokalizacje świadczenia usług

Szacowany przez Zamawiającego miesięczny czas połączeń oraz ilość tych połączeń objętych niniejszym zamówieniem będzie wynosić:

Typ połączeńMinutyPołączenia lokalne i strefowe7 000Połączenia międzystrefowe16 000Połączenia do sieci komórkowych3000Pozostałe połączenia w tym infolinie300Tabela przedstawia miesięczny szacowany czas połączeń oraz ilość połączeń związanych z zamówieniem

Termin realizacji zamówienia

24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

Skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,W wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 28 października 2021 r. do godz 14:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.06.10.2021Pobierz

Zmiana treści zapytania ofertowego Z-OA.26.06.10.2021.2Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.06.10.2021.7Pobierz