Zakończone - zapytanie ofertowe Z-OA.26.01.01.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 stycznia 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ DOSTĘPU DO INTERNETU ŁĄCZEM ŚWIATŁOWODOWYM DLA MAZOWIECKIEGO BIURA PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę dostępu do internetu łączem światłowodowym dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie
Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w technologii światłowodowej
w budynku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie mieszczącego się przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zgody dysponenta obiektu na wykonanie prac instalacyjnych, jeżeli są one niezbędne do świadczenia usługi.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z form:
1) skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,
2) pisemnej do siedziby Zamawiającego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie,
przy ul. Nowy Zjazd 1, V piętro; decyduje data wpływu.

Termin składania ofert: 05.02.2020 r. do godziny 10:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2020-01-29
Data publikacji:2020-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Bujalski
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Dyl
Liczba odwiedzin:973