Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
w Warszawie

 

 Biuro w Warszawie

ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa
tel./fax. 22 5184900
tel./fax. 22 5184949
e-mail: biurombpr.pl

www.mbpr.pl